Teamindelingen jeugd seizoen 2022-2023

Iedere jeugdspeler kijkt natuurlijk al weer enige tijd reikhalzend uit naar de nieuwe indelingen voor komend seizoen. Het is spannend om te zien met welke teamgenoten je komend seizoen het sportieve avontuur aangaat en hopelijk veel plezier gaat beleven.
Indelingen
De afgelopen maanden is de Technische Commissie Jeugd (TCJ) in overleg met trainers en leiders bezig geweest de teamindelingen voor het komende seizoen rond te krijgen. Wij denken dat iedereen een leuk en leerzaam seizoen 2022-2023 tegemoet kan zien.
Keuzes maken
Als TCJ, leiders en trainers weten wij als geen ander hoe lastig het is om de indeling zo te maken dat het voor iedereen 100% naar zijn of haar zin is. We streven zeker naar die 100%, maar we weten ook dat de praktijk vaak weerbarstiger is. Het is niet haalbaar om met alle individuele wensen rekening te houden. Wij zijn er wel van overtuigd dat we weloverwogen keuzes hebben gemaakt, waarbij het uitgangspunt altijd is om iedereen passend in te delen. Wij gaan er dan ook vanuit dat iedereen er een mooi seizoen van gaat maken.
Zonder vrijwilligers geen voetbal
Als TCJ willen we van deze gelegenheid ook even gebruikmaken om onze enorme waardering uitspreken aan alle vrijwilligers die er de schouders onder hebben gezet gedurende afgelopen seizoen om er een mooi en sportief jaar van te maken !!
Elk jaar is het weer een enorme klus om de begeleiding van alle (jeugd)elftallen rond te krijgen. We merken dat het steeds moeilijker wordt vrijwilligers te vinden, die tijd willen steken in de vereniging. Ook voor aankomend seizoen is het een enorme uitdaging vrijwilligers te vinden voor alle elftallen. Kijk daarom naar het team van je kind en stel jezelf de vraag: “Wat kan ik bijdragen?”.
Mocht je als ouder interesse hebben om een activiteit binnen Reusel Sport/CoTrans op te pakken (of ken je iemand die hier interesse in heeft), dan willen wij graag met je in contact komen. Dit kan naast het geven van een training ook op een ander vlak zijn. Er zijn bijvoorbeeld mensen nodig om het organisatorisch gedeelte rondom het team van je zoon/dochter te organiseren. Denk aan het maken van een was- en rijschema, het beheren van een team-WhatsApp-groep of het fluiten van een wedstrijdje. Ook het organiseren van een kerstzaalvoetbaltoernooi of een spellendag zijn activiteiten waaraan je kan denken.
Vele handen maken licht werk. Mocht je interesse hebben, stuur dan een mail naar tcjeugd@reuselsport.nl.
Kick-Off seizoen 2022-2023
Op maandag 5 september organiseren we vanuit de TCJ een Kick-off avond voor het nieuwe seizoen. Deze avond is speciaal bestemd voor trainers, leiders, vrijwilligers en ouders binnen onze jeugdafdeling. Op deze avond nemen we iedereen kort mee in een aantal praktische, technische en inhoudelijke zaken die spelen binnen onze vereniging.
Op een later moment wordt u hierover verder geïnformeerd, maar noteer de datum alvast in uw agenda !

Technische Commissie Jeugd Reusel Sport/CoTrans
Corné Dirkx – René van Limpt – Jeroen Gerats – Stan van Gestel

Klik hier voor het volledige overzicht van de teamindelingen.

Ander nieuws