Reusel Sport/CoTrans

Reusel Sport & Corona – Update 10 januari

Met dit artikel informeren we leden, vrijwilligers, bezoekers, gasten, ouders/verzorgers, supporters en alle overige belangstellenden over de regels, afspraken en protocollen rondom Corona zoals die door Reusel Sport/CoTrans worden gehanteerd. Controleer regelmatig of er weer een update is.

Laatste bijwerkdatum: 10 januari 2021
Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn, voor zover niet volledig verwijderd, groen gekleurd

Inhoud

Laatste nieuws

Op het sportpark

Trainingen en wedstrijden

In en rond de kantine

Bijzonder protocol bij Kempische derby’s

De basisregels

Algemene informatie

Bronnen


Laatste nieuws

Kort na de vorige update op 9 december werd per 15 december overgegaan op een volledige lockdown. We communiceerden op 9 december dat na de winterstop ook de senioren weer mogen gaan trainen; volgens de geldende regels natuurlijk. Door die volledige lockdown is dat in groepjes van maximaal 2 personen. Voor voetballers staat dat nagenoeg gelijk aan niet kunnen trainen. Voor de jeugd veranderde er n.a.v. de volledige lockdown niets. Ondanks dat de maximale leeftijd voor sporters op 17 werd bepaald, werd toch de afspraak behouden dat voor voetbalclubs alle jeugdteams tot en met JO19/MO19 volledig mogen blijven trainen.

Vanaf morgen zou het sportpark weer open gaan. Gezien de situatie rondom het virus zouden er aanstaande dinsdag zomaar eens nog strengere maatregelen afgekondigd kunnen worden. In elk geval verlengen we deze winterstop/wintersluiting nog tot en met komende dinsdag. Daarna nemen we – afhankelijk ook van wat er dan afgekondigd wordt – opnieuw een besluit over het wel door kunnen blijven trainen door de jeugdteams en over het weer mogen gaan trainen door seniorenteams.

Top ^

Op het sportpark
 • De kleedlokalen zijn tot nader order volledig gesloten. De toiletten zijn, als er gevoetbald of getraind wordt, nog wel bereikbaar.
 • De kantine is tot nader order volledig gesloten.
 • Tot in elk geval media januari 2021 is er géén publiek welkom op ons sportpark. Zowel bij wedstrijden als bij trainingen. Toegang tot het sportpark is alleen voorbehouden aan:
  • functionarissen van Reusel Sport/CoTrans;
  • teamleden, stafleden en (bege)leiders van Reusel Sport teams die moeten voetballen of trainen.
 • Houd op paden overal rechts aan en blijf op 1,5 meter afstand van anderen.
 • Kijk naar wedstrijden terwijl je “Aachter d’n droad” staat en houd daarbij 1,5 meter afstand van mede-supporters. Momenteel is publiek niet welkom.

Top ^

Trainingen en wedstrijden
 • Er worden voorlopig geen competitie- en bekerwedstrijden meer gespeeld.
 • Jeugdteams mogen onderling wel wedstrijden spelen
  • Volg voor deze wedstrijden wel gewoon het reguliere proces.
  • Onderling overeenkomen dat je speelt mag. Maar meld de wedstrijd daarna wel gewoon aan bij Cor Dirkx. Hij verzamelt en legt vast. En Jos Dirkx doet de veldindeling en zorgt waar nodig voor een bal.
  • Het organiseren van een oefenwedstrijd kan plaatsvinden tot en met de donderdag voor een zaterdag.
  • Er worden géén scheidsrechters geregeld voor deze wedstrijden.
  • De kleedlokalen blijven ook bij deze onderlinge wedstrijden dicht. De toiletten blijven wel te gebruiken.
 • Het organiseren van mixtoernooien waarbij met meerdere groepjes/teams meerdere wedstrijden (met eventuele tussenpauzes) achter elkaar worden gespeeld is vooralsnog niet toegestaan.
 • Seniorenteams mogen vanaf de heropening van het sportpark na de winterstop weer gaan trainen. In groepjes van 2. Lees voor de exacte regelgeving die hierbij geldt de officiële stukken waarin dit is toegelicht. Zie onderaan dit bericht.
 • Jeugdteams mogen wel trainen. Hierbij is geen maximale groepsgrootte van toepassing. Er mag met het gehele team worden getraind. De officiële regel is dat kinderen vanaf 18 jaar niet meer in grotere groepen bij elkaar mogen trainen. Voor het voetbal is overeengekomen dat de volledige jeugdafdeling, dus inclusief spe(e)l(st)ers van JO19- en MO19-teams die 18 jaar of ouder zijn, mag trainen.
 • Ouders/Verzorgers mogen tot in elk geval medio januari 2021 niet bij trainingen aanwezig blijven.
 • Het wedstrijdsecretariaat is door de sluiting van de kantine bereikbaar door achterom te gaan. Loop hiervoor rechts om de kantine, tussen de kantine en het pannaveldje door naar achteren. De ingang is de deur die het verst weg in het zicht is gelegen.
 • De gang in het kleedkamergebouw is éénrichtings-verkeer. De ingang is waar je op loopt als je naar de kleedlokalen loopt. De uitgang is aan de andere kant. Je gaat dus altijd aan die “achterkant” naar buiten en komt altijd alleen aan die “voorkant” naar binnen. Het kleedkamergebouw is alleen toegankelijk om naar het toilet te gaan.
 • Kom als je moet voetballen omgekleed naar het sportpark. De kleedkamers zijn gesloten en douchen is dus ook niet mogelijk.
 • Tenues mogen en kunnen wel centraal gewassen worden. Mochten daar binnen het team (ouders van) teamleden problemen mee hebben sluit hen dan tijdelijk uit van wasbeurten of ga ertoe over dat iedereen zijn eigen tenue wast. In dit laatste geval is er een verhoogde kans op vergeten spullen of het verloren gaan van spullen. Wees daar extra alert op!
 • Staf en reserves: houd ook langs de lijn 1,5 meter afstand. Neem als het niet regent niet allemaal plaats in de dug-out.
 • Iedereen wordt verzocht om na een wedstrijd of training het sportpark weer zo snel als mogelijk te verlaten.

Top ^

In en rond de kantine
 • Tot in elk geval medio januari 2021 is de kantine gesloten. De regels hierna gelden alleen als de kantine weer open is.
 • We zijn verplicht om te vragen of je je wilt registreren bij het bezoeken van onze kantine. Als je onze kantine bezoekt, ontsmet dan bij binnenkomst je handen en registreer je. Dat kan digitaal door met je telefoon een QR-code te scannen. Vervolgens vul je online je gegevens in. Veilig en door niemand anders in te zien. Na 2 weken worden ze automatisch verwijderd. Registreren kan ook met behulp van de formuliertjes die bij de ingang van de kantine te vinden zijn. Registratie is op zich geen verplichting. Voor onze kantine zijn de protocollen van de horeca geldend: vragen is wel verplicht; dat doen we op deze manier.
 • Als er sprake is van doorstroom, bijvoorbeeld je bestelt een flesje sportdrank en gaat weer naar buiten, dan is er geen verplichting om naar de registratie te vragen. In de kantine zijn de looproutes aangegeven met vloerstickers.
 • In de kantine is ruimte voor maximaal 90 personen. Vol = vol. De opstelling van het meubilair is volgens de regels. Het is niet de bedoeling om tafels (en stoelen) te verzetten en/of met meer dan 4 personen aan een tafel plaats te nemen.
 • Zit je éénmaal aan tafel, blijf dan zo veel mogelijk zitten.
 • De in- en uitgang van de kantine zijn gescheiden.
 • Indien het weer het toelaat kan gebruik worden gemaakt van het buitenterras. Houd je ook daar aan de 1,5 meter. Bij drukte

Top ^

Bijzonder protocol bij Kempische derby’s

In elk geval tot medio januari 2021 is dit protocol buiten werking.

V.V. Hoogeloon, V.V. Hapert, Bladella en Reusel Sport/CoTrans zijn gezamenlijk een protocol overeengekomen dat tijdens de ontmoetingen tussen de 1e elftal teams van deze verenigingen zal worden gehanteerd. Bij deze wedstrijden is de kans dat er meer als 250 mensen komen kijken aanzienlijk. De maatregelen waaraan we dan moeten doen zijn niet haalbaar en daarom hebben we ervoor gekozen om bij deze wedstrijden op basis van inschrijving maximaal 250 toeschouwers toe te laten. Een en ander is verder uitgelegd in het Bijzonder Corona Protocol dat we hier gezamenlijk voor opstelden en wat door de beide gemeenten is goedgekeurd.

Klik hier om het Bijzonder Corona Protocol tijdens een Kempenderby te lezen

Top ^

De basisregels
 • Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
 • Bij klachten, laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
 • Was je handen vaak en goed met zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog of in een papieren zakdoek.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze direct weg in een afsluitbare vuilnisbak. Was daarna je handen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Geen handen schudden.
 • Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn.
 • Vermijd drukte / te drukke plekken.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Top ^

Algemene informatie

Het bestuur van Reusel Sport/CoTrans probeert iedereen naar eer en geweten zo tijdig en volledig mogelijk te informeren. Soms volgen de veranderingen elkaar echter snel op en/of is er net even geen tijd om snel genoeg te kunnen handelen. We vragen voor deze gevallen ieders begrip en geduld.

We kunnen zoveel regels opstellen als we willen. Het naleven ervan moet echt vanuit de mensen zelf komen. We gaan er van uit dat iedereen zijn gezond boeren verstand gebruikt en we willen niet als politieagent gaan optreden. Daarom verzoeken we iedereen om zich aan de regels te houden. En vragen we ook aan iedereen om anderen gerust aan te spreken op hun gedrag als ze dat niet doen. Doe dat echter wel beleefd en vriendelijk. En reageer niet boos als u / je aangesproken wordt. Reusel Sport/CoTrans staat wel op het standpunt dat iedereen zich aan de afspraken moet houden. Gebeurt dat niet, dan kan in een uiterste geval u de toegang tot ons sportpark worden geweigerd. Laat het zover niet komen.

Heb je vragen over deze regels spreek er dan een bestuurslid op aan of stuur een mail naar de secretaris. Onze mailadressen en telefoonnummers vind je hier.

Bestuur Reusel Sport/CoTrans

Top ^

Bronnen

De inhoud van dit artikel is gebaseerd op informatie uit de volgende bronnen.

Rijksoverheid
RIVM Actuele informatie
RIVM Vragen en Antwoorden
Noodverordening Veiligheidsregio
Gemeente Reusel-De Mierden
NOC*NSF Sportprotocol
NOC*NSF Veelgestelde vragen
KNVB

Top ^

Ander nieuws