Reusel Sport/CoTrans

Reusel Sport & Corona – Update 14 december

Met dit artikel informeren we leden, vrijwilligers, bezoekers, gasten, ouders/verzorgers, supporters en alle overige belangstellenden over de regels, afspraken en protocollen rondom Corona zoals die door Reusel Sport/CoTrans worden gehanteerd. Controleer regelmatig of er weer een update is.

Laatste bijwerkdatum: 14 december 2021

Inhoud

Laatste nieuws

Trainingen

Wedstrijden en publiek

In en rond de kantine

In en rond de kleedlokalen

Het CoronaToegangsBewijs (CTB)

De basisregels

Algemene informatie


Laatste nieuws

Tijdens de persconferentie van 14 december 2021 is bekend geworden dat alle maatregelen die golden tot en met 19 december 2021 verlengd zijn tot en met in elk geval 14 januari 2022. Weliswaar doet de winterstop vanaf 20 december 2021 zijn intrede en is het sportpark dan gesloten. Maar dit betekent ook dat in elk geval in de eerste week na de heropening (vanaf 10 januari 2022) het trainen na 17:00 uur opnieuw niet door kan gaan. Hoe de situatie na 14 januari 2022 er uit gaat zien weet nu nog niemand.

Top ^

Trainingen
 • Door de verplichte sluiting van het sportpark vanaf 17:00 uur vervallen vanaf 29 november tot en met in elk geval 14 januari 2022 alle regulier geplande trainingen voor alle teams.

Top ^

Wedstrijden en publiek
 • Wedstrijden in de A-categorie zijn/worden door de KNVB afgelast. Voor ons zijn dat het 1e, 2e en 3e en JO17-1.
 • Wedstrijden in de B-categorie gaan vooralsnog door.
 • De KNVB roept tegelijkertijd op om in die A-categorie zoveel als mogelijk eventueel te spelen inhaalwedstrijden af te werken.
 • Als teams vanwege het niet kunnen trainen bang zijn voor blessures dan kunnen wedstrijden alsnog afgelast worden.
 • Publiek is in zijn geheel niet toegestaan bij wedstrijden (en trainingen). Alleen personen die functioneel bij een wedstrijd aanwezig moeten zijn of die een functionele bijdrage leveren aan een wedstrijd, zijn welkom. Denk hierbij aan spelers (inclusief geblesseerden), leiders/trainers/verzorgers (de staf), scheidsrechters, grensrechters, verslaggevers, fotografen en niet te vergeten: rij-ouders.
 • Trainers/Leiders die spelers uit hun team uitlenen aan andere teams zijn niet welkom bij de wedstrijd van dat andere team.
 • De kantine is (tot 17:00 uur) geopend, maar alleen voor die personen die op voornoemde manier betrokken zijn bij een wedstrijd.

Top ^

In en rond de kantine
 • De kantine valt onder het horeca-beleid.
 • De kantine is alleen nog op zaterdagen en zondagen open. En dan tot uiterlijk 17:00 uur. Dit geldt ook voor het (verblijven op het) buitenterras.
 • Toegang tot de kantine of verblijf op het buitenterras is voor personen van 18 jaar en ouder alleen toegestaan op vertoon van een geldig CoronaToegangsBewijs (CTB).
 • Op zaterdagen en zondagen wordt iedereen van 18 jaar en ouder zo goed als mogelijk bij het binnengaan of binnen zijn in de kantine of het verblijven op het buitenterras gecontroleerd.
 • Op momenten dat de kantine open is en je daar moet zijn voor afhaal of toiletbezoek, dan mag dat zonder CTB, maar is een mondkapje verplicht.
 • Bezoek je de kantine om er langer te verblijven, dan is een zitplaats verplicht.
 • Er bestaat geen “grijs gebied”. Je hebt een CTB of je hebt het niet. In dat laatste geval heb je geen toegang tot de kantine of het buitenterras.
 • Als u een CTB heeft, ontvangt u een polsbandje. Op latere momenten kunnen we daaraan zien dat we u niet opnieuw hoeven te controleren. Het bandje is alleen op de dag van uitgifte geldig.

Top ^

In en rond de kleedlokalen
 • Toegang tot de kleedlokalen is voor personen van 18 jaar en ouder alleen toegestaan op vertoon van een geldig CoronaToegangsBewijs (CTB).
 • Op zaterdagen en zondagen wordt initieel aan iedereen van 18 jaar en ouder gevraagd om zelf de verantwoordelijkheid te nemen over het wel of niet betreden van de kleedlokalen.
 • Afhankelijk van de mogelijkheden in termen van beschikbare bemensing controleren we ook werkelijk bij de kleedlokalen op het bezitten van een CTB. En doen we dat ook op trainingsdagen waarop spelers van 18 jaar en ouder trainen.
 • Er bestaat geen “grijs gebied”. Je hebt een CTB of je hebt het niet. In dat laatste geval heb je geen toegang tot de kleedlokalen.

Top ^

Het CoronaToegangsBewijs en testen

Top ^

De basisregels
 • Bij klachten, laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
 • Was je handen vaak en goed met zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog of in een papieren zakdoek.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze direct weg in een afsluitbare vuilnisbak. Was daarna je handen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Geen handen schudden.
 • Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn.
 • Vermijd drukte / te drukke plekken.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Top ^

Algemene informatie

Het bestuur van Reusel Sport/CoTrans probeert iedereen naar eer en geweten zo tijdig en volledig mogelijk te informeren. Soms volgen de veranderingen elkaar echter snel op en/of is er net even geen tijd om snel genoeg te kunnen handelen. We vragen voor deze gevallen ieders begrip en geduld.

We kunnen zoveel regels opstellen als we willen. Het naleven ervan moet echt vanuit de mensen zelf komen. We gaan er van uit dat iedereen zijn gezond boeren verstand gebruikt en we willen niet als politieagent gaan optreden. We verzoeken iedereen om zich aan de regels te houden. En vragen ook iedereen om anderen gerust aan te spreken op hun gedrag als ze dat niet doen. Doe dat echter wel beleefd en vriendelijk. En reageer niet boos als u / je aangesproken wordt. Reusel Sport/CoTrans staat op het standpunt dat iedereen zich aan de afspraken moet houden. Gebeurt dat niet, dan kan in een uiterste geval u de toegang tot ons sportpark worden geweigerd. Laat het zover niet komen.

Heb je vragen over deze regels spreek er dan een bestuurslid op aan of stuur een mail naar de secretaris. Onze mailadressen en telefoonnummers vind je hier.

Bestuur Reusel Sport/CoTrans

Top ^

Ander nieuws