Reusel Sport/CoTrans

Reusel Sport & Corona – Update 24 mei

Met dit artikel informeren we leden, vrijwilligers, bezoekers, gasten, ouders/verzorgers, supporters en alle overige belangstellenden over de regels, afspraken en protocollen rondom Corona zoals die door Reusel Sport/CoTrans worden gehanteerd. Controleer regelmatig of er weer een update is.

Laatste bijwerkdatum: 24 mei 2021
Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn, voor zover niet volledig verwijderd, groen gekleurd

Inhoud

Laatste nieuws

Op het sportpark

Trainingen en wedstrijden

In en rond de kantine

Bijzonder protocol bij Kempische derby’s

De basisregels

Algemene informatie

Bronnen


Laatste nieuws

De versoepelingen volgens het bedachte openingsplan konden vanaf 19 mei gelukkig doorgang vinden. De zogenoemde “pauze”-knop hoefde gelukkig niet ingedrukt te worden. En daarom kunnen ook onze senioren teams deze laatste weken van het seizoen toch nog in volledigheid trainen. Dus inclusief de personen van 27 jaar en ouder. Helaas moeten die nog wel 1,5 meter afstand houden. Maar de groep kan wel volledig zijn.

Top ^

Op het sportpark
 • De kleedlokalen zijn tot nader order volledig gesloten. De toiletten zijn, als er gevoetbald of getraind wordt, nog wel bereikbaar.
 • De kantine is tot nader order volledig gesloten.
 • Tot nader order is er géén publiek welkom op ons sportpark. Zowel bij wedstrijden als bij trainingen. Toegang tot het sportpark is alleen voorbehouden aan:
  • functionarissen van Reusel Sport/CoTrans;
  • teamleden, stafleden en (bege)leiders van Reusel Sport teams die moeten voetballen of trainen.
 • Houd op paden overal rechts aan en blijf op 1,5 meter afstand van anderen.
 • Kijk naar wedstrijden terwijl je “Aachter d’n droad” staat en houd daarbij 1,5 meter afstand van mede-supporters. Momenteel is publiek niet welkom.

Top ^

Trainingen en wedstrijden
 • Er worden voorlopig geen competitie- en bekerwedstrijden gespeeld.
 • Jeugdteams en seniorenteams mogen onderling wel wedstrijden spelen.
  • Voor seniorenteams geldt hierbij de beperking dat alleen spelers / speelsters tot en met 26 jaar aan een wedstrijd mee mogen doen. Als hierdoor een team te weinig spelers over heeft, dan mag er aangevuld worden met spelers (uiteraard ook tot en met 26 jaar) uit het liefst 1 ander team. Maar als het niet anders kan mag aanvullen uit meerdere teams ook.
  • Volg voor het organiseren van deze wedstrijden gewoon het reguliere proces.
  • Onderling overeenkomen dat je speelt mag. Maar meld de wedstrijd daarna wel gewoon aan bij Cor Dirkx (jeugd) of Albert Dirkx (senioren). Zij verzamelen en leggen vast. En Jos Dirkx doet de veldindeling en zorgt waar nodig voor een bal.
  • Voor de jeugdteams: het organiseren van een oefenwedstrijd kan plaatsvinden tot en met de donderdag 20:00 uur voor een zaterdag.
  • Er worden in principe géén scheidsrechters geregeld voor deze wedstrijden. Als je zelf een scheidsrechter kunt regelen, mag dat. De leeftijd van een scheidsrechter mag elke leeftijd zijn.
  • Teams spelen in principe op hun eigen tijd ook hun oefenwedstrijd.
  • De kleedlokalen blijven ook bij deze onderlinge wedstrijden dicht. De toiletten blijven wel te gebruiken.
  • Vergeet niet om achteraf aan de wedstrijdsecretaris de uitslag door te geven. Die zetten we nog altijd in de administratie.
 • Het organiseren van mixtoernooien waarbij met meerdere groepjes/teams meerdere wedstrijden (met eventuele tussenpauzes) achter elkaar worden gespeeld is toegestaan.
 • Jeugdteams en seniorenteams mogen trainen. Hierbij is geen maximale groepsgrootte van toepassing. Er mag met het gehele team worden getraind.
 • Voor seniorenteams geldt hierbij de beperking dat leden vanaf 27 jaar wel op 1,5 meter van elkaar én van degenen tot en met 26 jaar moeten blijven.
 • Ouders/Verzorgers mogen tot nader order niet bij trainingen aanwezig blijven.
 • Het wedstrijdsecretariaat is door de sluiting van de kantine bereikbaar door achterom te gaan. Loop hiervoor rechts om de kantine, tussen de kantine en het panna-veldje door naar achteren. De ingang is de deur die het verst weg in het zicht is gelegen.
 • De gang in het kleedkamergebouw is eenrichtingsverkeer. De ingang is waar je op loopt als je naar de kleedlokalen loopt. De uitgang is aan de andere kant. Je gaat dus altijd aan die “achterkant” naar buiten en komt altijd alleen aan die “voorkant” naar binnen. Het kleedkamergebouw is alleen toegankelijk om naar het toilet te gaan.
 • Kom als je moet voetballen omgekleed naar het sportpark. De kleedkamers zijn gesloten en douchen is dus ook niet mogelijk.
 • Tenues mogen en kunnen wel centraal gewassen worden. Mochten daar binnen het team (ouders van) teamleden problemen mee hebben sluit hen dan tijdelijk uit van wasbeurten of ga ertoe over dat iedereen zijn eigen tenue wast. In dit laatste geval is er een verhoogde kans op vergeten spullen of het verloren gaan van spullen. Wees daar extra alert op!
 • Staf en reserves: houd ook langs de lijn 1,5 meter afstand. Neem als het niet regent niet allemaal plaats in de dug-out.
 • Iedereen wordt verzocht om na een wedstrijd of training het sportpark weer zo snel als mogelijk te verlaten.

Top ^

In en rond de kantine
 • Tot nader order is de kantine gesloten. De regels hierna gelden alleen als de kantine weer open is.
 • We zijn verplicht om te vragen of je je wilt registreren bij het bezoeken van onze kantine. Als je onze kantine bezoekt, ontsmet dan bij binnenkomst je handen en registreer je. Dat kan digitaal door met je telefoon een QR-code te scannen. Vervolgens vul je online je gegevens in. Veilig en door niemand anders in te zien. Na 2 weken worden ze automatisch verwijderd. Registreren kan ook met behulp van de formuliertjes die bij de ingang van de kantine te vinden zijn. Registratie is op zich geen verplichting. Voor onze kantine zijn de protocollen van de horeca geldend: vragen is wel verplicht; dat doen we op deze manier.
 • Als er sprake is van doorstroom, bijvoorbeeld je bestelt een flesje sportdrank en gaat weer naar buiten, dan is er geen verplichting om naar de registratie te vragen. In de kantine zijn de looproutes aangegeven met vloerstickers.
 • In de kantine is ruimte voor maximaal 90 personen. Vol = vol. De opstelling van het meubilair is volgens de regels. Het is niet de bedoeling om tafels (en stoelen) te verzetten en/of met meer dan 4 personen aan een tafel plaats te nemen.
 • Zit je éénmaal aan tafel, blijf dan zo veel mogelijk zitten.
 • De in- en uitgang van de kantine zijn gescheiden.
 • Indien het weer het toelaat kan gebruik worden gemaakt van het buitenterras. Houd je ook daar aan de 1,5 meter. Bij drukte

Top ^

Bijzonder protocol bij Kempische derby’s

Tot nader order is dit protocol buiten werking.

V.V. Hoogeloon, V.V. Hapert, Bladella en Reusel Sport/CoTrans zijn gezamenlijk een protocol overeengekomen dat tijdens de ontmoetingen tussen de 1e elftal teams van deze verenigingen zal worden gehanteerd. Bij deze wedstrijden is de kans dat er meer als 250 mensen komen kijken aanzienlijk. De maatregelen waaraan we dan moeten doen zijn niet haalbaar en daarom hebben we ervoor gekozen om bij deze wedstrijden op basis van inschrijving maximaal 250 toeschouwers toe te laten. Een en ander is verder uitgelegd in het Bijzonder Corona Protocol dat we hier gezamenlijk voor opstelden en wat door de beide gemeenten is goedgekeurd.

Klik hier om het Bijzonder Corona Protocol tijdens een Kempenderby te lezen

Top ^

De basisregels
 • Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
 • Bij klachten, laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
 • Was je handen vaak en goed met zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog of in een papieren zakdoek.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze direct weg in een afsluitbare vuilnisbak. Was daarna je handen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Geen handen schudden.
 • Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn.
 • Vermijd drukte / te drukke plekken.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Top ^

Algemene informatie

Het bestuur van Reusel Sport/CoTrans probeert iedereen naar eer en geweten zo tijdig en volledig mogelijk te informeren. Soms volgen de veranderingen elkaar echter snel op en/of is er net even geen tijd om snel genoeg te kunnen handelen. We vragen voor deze gevallen ieders begrip en geduld.

We kunnen zoveel regels opstellen als we willen. Het naleven ervan moet echt vanuit de mensen zelf komen. We gaan er van uit dat iedereen zijn gezond boeren verstand gebruikt en we willen niet als politieagent gaan optreden. Daarom verzoeken we iedereen om zich aan de regels te houden. En vragen we ook aan iedereen om anderen gerust aan te spreken op hun gedrag als ze dat niet doen. Doe dat echter wel beleefd en vriendelijk. En reageer niet boos als u / je aangesproken wordt. Reusel Sport/CoTrans staat wel op het standpunt dat iedereen zich aan de afspraken moet houden. Gebeurt dat niet, dan kan in een uiterste geval u de toegang tot ons sportpark worden geweigerd. Laat het zover niet komen.

Heb je vragen over deze regels spreek er dan een bestuurslid op aan of stuur een mail naar de secretaris. Onze mailadressen en telefoonnummers vind je hier.

Bestuur Reusel Sport/CoTrans

Top ^

Bronnen

De inhoud van dit artikel is gebaseerd op informatie uit de volgende bronnen.

Rijksoverheid
RIVM Actuele informatie
RIVM Vragen en Antwoorden
Noodverordening Veiligheidsregio
Gemeente Reusel-De Mierden
NOC*NSF Sportprotocol
NOC*NSF Veelgestelde vragen
KNVB

Top ^

Ander nieuws