Reusel Sport/CoTrans

Reusel Sport & Corona – Update 17 september


Update 17 september: Artikel beschikbaar via de voetbal.nl-app

Vanaf vandaag is dit artikel rechtstreeks vanuit de voetbal.nl-app te bereiken. Vanuit de app wordt rechtstreeks naar het basisartikel gesprongen wat een stukje verder naar beneden in deze tekst staat. Lees verder als je alles wilt lezen over de maatregelen rondom Reusel Sport/CoTrans – Bladella.

Update 16 september: Maximaal 250 toeschouwers tijdens Reusel Sport/CoTrans – Bladella

Over krap twee weken vind de “Derby der Kempen” weer plaats: Reusel Sport/CoTrans 1 neemt het op 27 september aanstaande op tegen Bladella. Als gevolg van de Corona-pandemie heeft het bestuur moeten besluiten om tijdens deze editie van deze wedstrijd een maximum van 250 toeschouwers toe te laten. De details over dit besluit kun je lezen in het speciaal voor deze wedstrijd opgestelde “Bijzonder Corona Protocol”. Dit protocol is op maandag 14 september goedgekeurd door gemeente Reusel/De Mierden.

Klik hier om het Bijzonder Corona Protocol te lezen

De verwachting is dat veel meer dan 250 personen de wedstrijd willen bijwonen. Dat kan nu eenmaal niet en daarom moet iedereen die er naartoe wil zich vooraf inschrijven om daarmee kans te maken om aanwezig te zijn. De procedure voor deze inschrijving is ook uitgelegd in het Bijzonder Corona Protocol. Welke keuzes we ook maken, er zullen altijd mensen teleurgesteld zijn omdat ze niet naar de wedstrijd kunnen. Iedereen die zich inschrijft krijgt daarom evenveel kans doordat de beschikbare plaatsen via loting zullen worden toegekend.

Klik hier om je in te schrijven om kans te maken op een toegangsbewijs voor de wedstrijd

Inschrijven kan ook door deze QR-code te scannen met een telefoon of tablet:

Update 15 september: Reusel Sport/CoTrans – Bladella

Vanaf 16 september lees je hier meer nieuws over de Corona-maatregelen en gevolgen daarvan rondom de wedstrijd Reusel Sport/CoTrans – Bladella van 27 september. Vandaag informeren we eerst onze eigen leden, de supportersvereniging en nog een aantal stakeholders per mail.

Oorspronkelijk bericht van eind augustus

Onlangs berichtten we al over de registratieplicht bij het bezoeken van de kantine. Nu het seizoen weer echt is begonnen is het goed om ook weer aandacht te hebben voor alle nu geldende regeltjes, afspraken en protocollen en de manier waarop we vanuit Reusel Sport adviseren en vragen – aan spelers, staf, leiders, trainers en overige vrijwilligers, ouders/verzorgers, gasten en bezoekers – hoe daar mee om te gaan. Het virus blijft ons nog altijd goed in zijn greep houden. Het vergt van iedereen het nodige om met de gevolgen daarvan in de vorm van afspraken en regels goed om te gaan en vooral om te blijven gaan. Het is en blijft echter van super groot belang om dat wel te doen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Lees verder en volg a.u.b. de gegeven adviezen zo goed mogelijk op.

Waar komt de informatie vandaan?

Waar moeten we ons toch aan vasthouden? Onze regering bepaalt op landelijk niveau de regels. Deze staan gepubliceerd op de site van de rijksoverheid. Zij laten zich daarbij adviseren door het OMT, Outbreak Management Team van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Die stellen op hun site ook veel informatie over Corona beschikbaar. Daarna volgen de Veiligheidsregio’s; voor ons is dat de VRBZO, Veiligheids Regio Brabant Zuid Oost. En daarna de gemeenten. Op basis van de door de regering opgestelde maatregelen heeft het NOC*NSF protocollen opgesteld voor de sport in het algemeen. De KNVB waar wij bij zijn aangesloten informeert ons daar over en gooit daar waar nodig een “voetbalsausje” overheen. Door die protocollen laten wij ons leiden, aangevuld met de lokaal door de Gemeente Reusel-De Mierden gestelde regels en richtlijnen. Op kleinere schaal is er tussen regionale clubs ook nog wat overleg over de aanpak van bepaalde zaken. De websites op een rijtje:

Rijksoverheidhttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
RIVM Actuele informatiehttps://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
RIVM Vragen en Antwoordenhttps://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
Veiligheidsregiohttps://www.vrbzo.nl/noodverordening-covid-19-vanaf-21-augustus-van-kracht/
Gemeente Reusel-De Mierdenhttps://www.reuseldemierden.nl/inwoners-en-ondernemers/actuele-informatie-over-het-coronavirus-covid-19_43986
NOC*NSF Sportprotocolhttps://nocnsf.nl/sportprotocol
NOC*NSF Veelgestelde vragenhttps://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
KNVBhttps://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen

We gaan in dit artikel zeker niet alle huidige regels en afspraken weer herhalen. Maar we pikken er een aantal tussenuit. Omdat we vinden dat ze van groot belang zijn of omdat we daar bij Reusel Sport/CoTrans op een specifieke manier mee omgaan of maatregelen voor hebben genomen. We adviseren wel om ook de informatie op bovengenoemde sites door te lezen/nemen. Daarmee leer je niet alleen hoe je je in het kader van het voetballen, maar ook in meer algemene zin in het dagelijks leven, het beste kunt gedragen als het om de strijd tegen Corona gaat.

De basisregels:
 • Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
 • Bij klachten, laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
 • Was je handen vaak en goed met zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog of in een papieren zakdoek.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze direct weg in een afsluitbare vuilnisbak. Was daarna je handen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Geen handen schudden.
 • Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn.
 • Vermijd drukte / te drukke plekken.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
Bij trainingen en wedstrijden
 • Probeer waar mogelijk al omgekleed naar het sportpark te komen en niet te douchen. Tenues mogen en kunnen wat ons betreft nog wel centraal gewassen worden. Mochten daar binnen het team (ouders van) teamleden problemen mee hebben sluit hen dan tijdelijk uit van wasbeurten of ga ertoe over dat iedereen zijn eigen tenue wast. In dit laatste geval is er een verhoogde kans op vergeten spullen of het verloren gaan van spullen. Wees daar dan extra alert op!
 • Ouders/Verzorgers mogen bij trainingen aanwezig blijven. Uiteraard op 1,5 meter. Maar als het niet per se nodig is vinden we het toch fijner als u niet blijft.
 • In de kleedkamers zijn enkele douches uitgeschakeld om 1,5 meter te kunnen waarborgen. Houd er dus rekening mee dat het omkleden in totaliteit langer zal duren.
 • Waar mogelijk stellen we voor 1 team 2 kleedkamers ter beschikking. Dat zal echter lang niet altijd mogelijk zijn. Kom ruim op tijd, dan kan er eventueel in groepjes omgekleed worden. Een wedstrijd-bespreking kan dan ook op het veld plaats vinden.
 • Staf en reserves: houd ook langs de lijn 1,5 meter afstand. Neem als het niet regent niet allemaal plaats in de dug-out.
 • Als je een uitwedstrijd speelt wordt voor personen boven de 12 geadviseerd om in de auto naar de wedstrijd een mondkapje te dragen.
Op ons sportpark
 • Houden we op paden overal rechts en 1,5 meter afstand van anderen.
 • Kijken we naar wedstrijden terwijl we “Aachter d’n droad” staan en staan we daarbij 1,5 meter van onze mede-supporters af.
 • Zijn we verplicht om te vragen of je je wilt registreren bij het bezoeken van onze kantine. Als je onze kantine bezoekt, ontsmet dan bij binnenkomst je handen en registreer je. Dat kan digitaal door met je telefoon een QR-code te scannen. Vervolgens vul je online je gegevens in. Veilig en door niemand anders in te zien. Na 2 weken worden ze automatisch verwijderd. Registreren kan ook met behulp van de formuliertjes die bij de ingang van de kantine te vinden zijn. Registratie is op zich geen verplichting. Voor onze kantine zijn de protocollen van de horeca geldend; vragen is wel verplicht; dat doen we op deze manier. Als er sprake is van doorstroom, bijvoorbeeld je bestelt een flesje sportdrank en gaat weer naar buiten, dan is er geen verplichting om naar de registratie te vragen. In de kantine zijn de looproutes aangegeven met vloerstickers.
 • Is in de kantine ruimte voor maximaal 90 personen. Vol = vol. De opstelling van het meubilair is volgens de regels. Het is in principe niet de bedoeling om tafels (en stoelen) te verzetten en zodoende met meer dan 4 personen aan een tafel plaats te nemen.

Spreek mensen gerust aan op hun gedrag als ze zich niet aan de regels en afspraken houden. Doe dat echter wel beleefd en vriendelijk. Reageer niet boos als u / je aangesproken wordt. Iedereen gaat op zijn eigen manier om met het Corona-virus. Reusel Sport/CoTrans staat wel op het standpunt dat iedereen zich zoveel mogelijk aan alle afspraken houdt. Gebeurt dit niet, dan kan in een uiterste geval u de toegang tot ons sportpark worden geweigerd. Laat het zover niet komen.

Bij voorbaat dank voor de medewerking! Samen verslaan we Corona!

Bestuur Reusel Sport/CoTrans

Ander nieuws