Reusel Sport/CoTrans

Registratieplicht i.v.m. het Corona-virus

Het nieuwe voetbalseizoen is weer stilaan van start gegaan. De eerste trainingen en wedstrijden zijn al weer afgewerkt. Dat betekent dat het ook weer steeds drukker gaat worden. En waar veel mensen bij elkaar zijn is ook de kans op Corona-besmetting hoger. Om die kans zo klein mogelijk te houden en om dus besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, moeten de leden, vrijwilligers en bezoekers van ons sportpark zich goed aan de geldende Corona-maatregelen houden.

We mogen veronderstellen dat inmiddels iedereen de basisregels kent. Het bestuur roept iedereen op zich daar ook daadwerkelijk aan te houden. Blijf thuis bij klachten of als er familieleden zijn met klachten. En houd je overal aan de 1,5-meter regel.

Registratieplicht

Als je de kantine bezoekt, ontsmet dan bij binnenkomst je handen en registreer je. Dat kan digitaal door met je telefoon een QR-code te scannen. Vervolgens vul je online je gegevens in. Veilig en door niemand anders in te zien. Na 2 weken worden ze automatisch verwijderd. Registreren kan ook met behulp van de formuliertjes die bij de ingang van de kantine te vinden zijn. Registratie is een verplichting! Voor onze kantine zijn namelijk de protocollen van de horeca geldend; een registratieplicht is daar onderdeel van.

In de kantine zijn de looproutes aangegeven met vloerstickers.

Bij voorbaat dank voor je medewerking!
Bestuur Reusel Sport/CoTrans

Ander nieuws