Reusel Sport/CoTrans

Rabobank Clubsupport weer van start

Van 4 tot 25 oktober 2021 vindt de jaarlijkse Rabobank Clubsupport campagne weer plaats. Een geweldige actie waar we graag aan meedoen. En waarvoor we aan iedereen die lid is van de Rabobank vragen om op ons te stemmen. Klik hier om te lezen aan welk doel wij deze mooie financiële impuls willen besteden.

Rabobank stelt elk jaar een bedrag beschikbaar om lokale verenigingen en instellingen financieel te steunen in het kunnen bereiken van hun doelen. Het totale budget wordt naar rato van het aantal stemmen verdeeld onder alle deelnemers. Dus: hoe meer stemmen, hoe hoger de opbrengst.

Stemmen kan vanaf maandag 4 oktober via de Rabobank website of de Rabo App. Als lid van Rabobank mag u 5 stemmen uitbrengen. Aan een door u gekozen deelnemende club/vereniging mag u maximaal 2 stemmen geven.

Bent u nog geen lid van de Rabobank? Dat is jammer, want dan kunt u niet stemmen. Via deze link leest u meer over dit gratis lidmaatschap. Als u lid wordt kunt u daarna metéén stemmen!

Mogen we op uw stem(men) rekenen?!
Bedankt!!

Bestuur Reusel Sport/CoTrans



Ander nieuws