Reusel Sport/CoTrans

Plaats je (brom)fiets voortaan op de nieuwe fietsenstalling

Sinds enkele maanden al wordt er hard gewerkt aan de herinrichting van de Turnhoutseweg. Deze werkzaamheden omvatten ook aanpassingen van het Leijenstraatje en van onze parkeerplaats en fietsenstalling. Inmiddels is op het sportpark, recht tegenover de kantine van Reusel Sport, een nieuwe fietsenstalling in wording. De bestrating daarvan is gedaan. De stalling moet nog wel afgewerkt worden, maar we verzoeken hierbij alle leden én supporters om zijn/haar (brom)fiets of scooter voortaan op deze nieuwe fietsenstalling te plaatsen.De oude fietsenstalling is afgebroken en moet plaatsmaken voor de nog her in te richten parkeerplaats. De nu aanwezige rommel/puin op de oude fietsenstalling kan tot gevaarlijke situaties leiden als je daar toch je rijwiel parkeert. En dat willen we natuurlijk voorkomen. Bovendien heeft, hoewel dat voor ons als voetbalclub nauwelijks van toepassing is, de aannemer hinder van de gestalde rijwielen als ze daar aan het werk willen. Parkeer dus je (brom)fiets of scooter voortaan op de nieuwe fietsenstalling. Bij voorbaat dank. Het behoeft geen toelichting natuurlijk dat je op hoofdpad op het sportpark zelf, op weg naar of terugkomend van de nieuwe stalling, op moet letten op voetgangers en andere weggebruikers.

Ander nieuws