In memoriam: Jan Huijbregts

Afgelopen dinsdag 1 augustus bereikte ons het trieste bericht van het overlijden van ons oudste lid Jan Huijbregts op zaterdag 29 juli 2023. Jan behaalde de respectabele leeftijd van 92 jaar. Dat deed hij in een leven waarin hij naast hard werken ook van zich heeft doen spreken op sportief en maatschappelijk betrokken vlak. Sportief door zelf als talent zelfs even bij Willem II te hebben gevoetbald. Bij Reusel Sport kwam hij als 16-jarige meteen in het 2e elftal. Regelmatig heeft hij ook minuten in het 1e gemaakt. In het seizoen 1954-1955 werd Jan met het tweede kampioen!

Jan is altijd lid van Reusel Sport gebleven. Tot wanneer hij precies gevoetbald heeft, dat laat de historie niet verklappen. Waarschijnlijk minder lang dan wat hij zelf had gewild, omdat het boerenleven riep en er hard gewerkt moest worden thuis. Maar dat hij een goede voetballer en gewaardeerd lid was, dat moge duidelijk zijn. In 2002 vierden we zijn 50 jarig lidmaatschap:


Als lid van de Jonge Boerenstand was Jan ook geen onverdienstelijk talent in de atletieksport. Maar liefst 7 jaar op rij won hij tijdens atletiekwedstrijden van de Boerenstand de 1500 meter. Op zijn 18e in een tijd van 4 minuut 18. De atletiek is hem altijd blijven trekken en zorgde voor die maatschappelijke betrokkenheid door in 1969 atletiekvereniging AVR’69 mee op te richten. Daar is hij de eerste 25 jaar bestuurslid van gebleven, waarvan 5 jaar voorzitter. Mede namens Jan is de AVR uitgegroeid tot de mooie vereniging die het vandaag de dag nog steeds is. Tot aan zijn dood was Jan daar erelid en erevoorzitter.

Het volledige en mooie levensverhaal van Jan, dat Thijs van der Zanden in maart 2012 over hem maakte namens de Heemkunde leest u hier: Jan Huijbregts.pdf (heemkundereusel.nl).

Het bestuur van Reusel Sport/CoTrans brengt hierbij, mede namens alle leden, haar welgemeende condoleances over aan zijn vrouw Toos, zijn kinderen Anneke en Mart en hun partners, zijn kleinkinderen en zijn achterkleinkinderen. We wensen hen heel veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun geliefde man, vader, opa en overgrootvader. Ook sterkte aan alle overige vrienden, familie en kennissen van Jan. We vonden het een eer om Jan zo lang als lid van Reusel Sport gehad te mogen hebben.

Bestuur Reusel Sport/CoTrans


Ander nieuws