Het is kunst! Het is gras! We hebben kunstgras!!

Ons waarschijnlijk mooiste cadeau in 2024 hebben we al te pakken: vanaf nu beschikt Reusel Sport/CoTrans over een kunstgrasveld. En daar zijn we ontzettend blij mee. Diverse pogingen bij de gemeente en Stibex in de afgelopen decennia om het kunstgras op de agenda te krijgen mislukten. Eind 2021 begonnen we opnieuw serieus na te denken over de mogelijkheden voor een kunstgrasveld. Heel veel overleggen met (vertegenwoordigers van) Gemeente Reusel-de Mierden en het steken van erg veel uren hierin door alle leden van de hiervoor in het leven geroepen werkgroep, leidden uiteindelijk tot het groene licht voor de realisatie van het veld.

Vervolgens duurde het nog een hele poos om alle formaliteiten door de ambtelijke molens te loodsen en het (verplichte) aanbestedingstraject te doorlopen. Maar toen dat eenmaal geregeld was kon er op 30 oktober 2023 gestart worden. De zaterdag daarvoor heeft de selectie de afrastering afgebroken en op zondag had het 2e de eer om de allerlaatste wedstrijd op het natuurgras van veld 2 te spelen. Helaas werd die wel verloren. Op maandag de 30e dus begon het echte werk. En 2 maanden later ligt’ie daar: een schitterende verlichte kunstgrasmat. Reusel Sport/CoTrans gaat hier heel veel plezier aan beleven! We bedanken dan ook iedereen die, op welke wijze dan ook, heeft meegeholpen aan het tot stand komen van deze fantastisch mooie kunstgrasmat heel erg hartelijk!

Voordelen
Het nieuwe kunstgrasveld zorgt er ten eerste voor dat we veel vaker kunnen trainen. Van een regenbuitje smelt je immers niet, maar voor een regulier grasveld is het vaak funest. Door de vele regen moesten we de trainingen vaak af gelasten wegens de belabberde gesteldheid van de velden. Dat is nu (uitzonderingen daargelaten, want bij bijvoorbeeld sneeuw mag je niet op kunstgras) verleden tijd. Met het kunstgras kunnen we nagenoeg altijd trainen. Andere voordelen die zo’n veld nog met zich mee brengt zijn dat door het vaker kunnen trainen we ons ook op sportief vlak beter zullen kunnen meten met de tegenstanders. Ons product voetbal krijgt daarmee van jong tot oud een hogere kwaliteit. Het kunstgras – wat dus veel langer in het jaar beschikbaar is – biedt ons ook de mogelijkheid om ons productaanbod te innoveren en/of uit te breiden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uitbreiding 45+ voetbal, walking voetbal, G-voetbal, avondwedstrijden, zomeravondvoetbal, een winterstopprogramma en techniek- en vaardigheidstrainingen. Door dergelijke uitbreidingen en kwaliteitsimpulsen denken we ook meer leden aan te kunnen trekken en zullen bestaande leden minder snel vertrekken. Wat ook weer goed is voor onze kantine-omzet en dan kan de contributie op een aanvaardbaar peil worden gehouden.

Wat verandert er door de komst van het kunstgrasveld?
Nu we dit nieuwe veld ter beschikking hebben gaan er een aantal zaken veranderen:

 • Veld 7 gaat definitief over naar De Zuiderburen
  Voor hen is dit hun tweede wedstrijdveld waar ze al lang behoefte aan hadden. Formeel gezien was dit veld vanaf de start van dit seizoen al bestemd voor De Zuiderburen. Omdat het kunstgrasveld echter nog niet klaar was, hebben we de eerste helft van het seizoen in goed overleg met de gemeente en De Zuiderburen gezamenlijk gebruik kunnen maken van veld 7. Wij om te kunnen blijven trainen; Zuiderburen om er wedstrijden op te spelen. Veld 7A kunnen we overigens wel blijven gebruiken.

 • De verdeling van de teams over de beschikbare (trainings-)velden verandert
  Vanaf nu vind je op de homepage (scroll helemaal naar beneden) twee nieuwe trainingsveld-indelingen:

  • De ene is een wijziging van het reguliere trainingsschema. Hierbij worden het kunstgrasveld (dat nog steeds veld 2 is) én de trainingsvelden 1C (achter tribune), 3 (zandbak), 7A en 9 gebruikt.

   Een optie waar de werkgroep die de nieuwe indelingen maakte nu bewust van heeft afgezien is dat over een bepaalde periode heen gezien alle teams een keer van het kunstgrasveld gebruik kunnen maken. Dat zou de puzzel die al lastig was, nog een flink stuk ingewikkelder maken. Dat deze wens wel bestaat begrijpen we uiteraard. In de toekomst zullen we bezien of we zoiets toch voor elkaar kunnen krijgen.

   Klik hier om deze indeling nu meteen te bekijken (opent in nieuw venster)

  • De andere is het alternatieve trainingsschema voor het geval de grasvelden niet bespeelbaar zijn en we alleen op het kunstgrasveld terecht kunnen.

   Iedereen zal begrijpen dat waar je normaal gesproken ruim 45 teams in de week verdeelt over een oppervlakte van een kleine 4 voetbalvelden, je dat niet naar 1 kunstgrasveld kunt terugbrengen. Het was dus passen en meten – zowel wat betreft de tijden als de beschikbare trainingsruimte – om iedereen in de gelegenheid te stellen om in zo’n geval toch te kunnen trainen.

   Een indeling naar tevredenheid van iedereen is in zo’n situatie een utopie. De werkgroep die deze lastige puzzel heeft gelegd heeft haar best gedaan om een zo goed mogelijke indeling te maken. We gaan in elk geval zo beginnen en bekijken gedurende de rest van dit seizoen hoe het gaat/bevalt. Merk in elk geval op dat deze indeling alleen in geval van volledige afkeuring van de grasvelden ingezet wordt. En dat het alternatief vóórdat we het veld hadden dan “niet trainen” was. Heb je vragen of opmerkingen (positief of negatief) over de nieuwe indelingen, meld deze dan (het liefst per mail) bij Jorg Heesters (secretaris@reuselsport.nl). In de zomer van 2024 moeten we toch weer opnieuw een indeling gaan maken voor seizoen 2024/2025. Daarbij proberen we dan alle aanbevelingen, tips en adviezen weer mee te nemen.

   Klik hier om deze indeling nu meteen te bekijken (opent in nieuw venster)

   Merk op dat we de teams per tijdslot niet “hard” over het kunstgras hebben verdeeld. We gaan er van uit dat de teams daar onderling uit zullen komen. De ene keer kan dan het ene team misschien net wat meer ruimte pakken en de andere keer het andere. De enige richtlijn die we wel mee willen geven is dat de oudsten het dichtste bij de kantine gaan trainen en de jongsten dus het dichtste bij de kleedlokalen. Dan hoeven die jongsten niet zover met de doeltjes te lopen.

Het kunstgrasveld kan per direct in gebruik worden genomen, maar ai ai dat weer….
Vanaf volgende week staan de eerste trainingen weer gepland. De bedoeling was om dan ook per direct volgens de nieuwe indelingen te gaan trainen. Met dus ook het gebruik van het nieuwe kunstgrasveld. In theorie zou het ook al voor oefenwedstrijden en wedstrijden uit de B-categorie gebruikt kunnen worden. Maar het weer gooit vooralsnog roet in het eten van die plannen. Het nieuwe veld is op dit moment (donderdag 4 januari) niet bespeelbaar. Voor de A-categorie moesten we sowieso nog wachten tot het veld door de KNVB goedgekeurd is. En het plan was ook om in het begin überhaupt nog enigszins terughoudend zijn met het spelen van wedstrijden op het veld (door oudere jeugd of senioren). Door er eerst een paar weken op te trainen, wordt de infill (zand en kurk) goed aangedrukt wat de kwaliteit ten goede zal komen. De huidige weersomstandigheden zorgen er echter voor dat de kurk niet ingelopen wordt, maar bijna van het veld afdrijft. Een vervelende kink in de kabel dus. Het weer zal bepalend zijn voor hoe dit verder verloopt. Houd voorlopig daarom dus de website in de gaten om te zien of er wel of niet getraind kan worden en waar. Wellicht zijn we genoodzaakt om toch nog even de “oude” situatie te hanteren en het nieuwe veld nog even te mijden. Voor de te spelen (oefen)wedstrijden wordt net als altijd het veld waar je speelt in het programma opgenomen. “Klimaatovermacht” zeg maar. Maar het gaat goedkomen!

We wensen iedereen heel erg veel plezier en genot bij het gebruiken van onze nieuwe aanwinst!

Bestuur Reusel Sport/CoTrans

De selectie sloopte op zaterdag 28 oktober de afrastering en vangnetten van veld 2


De laatste wedstrijd op het natuurgras veld 2 op zondag 29 oktober 2023: Reusel Sport 2 – Emplina 2 (1-3)Maandag 30 oktober. De rijplaten worden gelegd. Het gaat nu echt beginnen:


2 november 2023: Sloop oude veld


6 november 2023: Nieuwe onderlaag is ingereden


8 november 2023: start aanleg drainage


14 november 2023: de verharding rond het veld wordt aangelegd


17 november 2023: de eerste vracht zogenoemde “E bodem as” is geleverd. Vanaf de 20e wordt 80 ton van dat spul over het veld uitgereden.


21 november: opletten geblazen, want het klinkerwerk is opengebroken.


23 november: de lichtmasten worden gezet


Donderdag 30 november: de omheining is inmiddels ook gezet. De sporttechnische keuring staat op de agenda voor vrijdag 1 december. Daarna kan de foam-layer en het echte gras (oh nee, het is kunstgras) er op!


Woensdag 6 december 2023: de start van het leggen van de foam onderlaag en het kunstgras. Nu wordt het mooi! Op 7 december is het al bijna helemaal groen.


Donderdag 14 december 2023: de coachvakken worden aangelegd. Nee Stefan, jouw vakje is niet groter. In oe hok!


Maandag 18 december 2023: het veld wordt bezand


Donderdag 21 december: de laatste afwerkingen worden voltooid.


En hier is het dan: onze nieuwe parel! We wensen iedereen heel veel trainings- en speelgenot op ons nieuwe veld.

Ander nieuws