Reusel Sport/CoTrans

Gezelligheid troef op de nieuwjaarsreceptie 2023

Na wat signalen links en rechts dat een nieuwjaarsreceptie op een zondagmiddag niet zo geschikt zou zijn, besloot het bestuur dit evenement als proef eens op een vrijdagavond te organiseren. Voor de laatblijvers was er het voordeel van uit kunnen slapen op de zaterdag. Maar behalve dat bleek deze keuze gezien de bezoekersaantallen toch niet echt een succes te zijn. Het heeft er dan ook alle schijn van dat we in 2024 weer terug naar de zondagmiddag zullen gaan.

Ondanks het feit dat het wat minder druk was, was het niet minder gezellig afgelopen vrijdagavond 6 januari. Bij afwezigheid van voorzitter Jos van den Borne, zijn vrouw werd 60, nam vicevoorzitter Artur Kox op geheel eigen wijze de gebruikelijke speech voor zijn rekening. Daarna gevolgd door de huldiging van de jubilarissen en trekking van de top 10 prijzen van de nieuwjaarsloterij door Jürgen van Veldhoven. De uitslag hiervan kunt u elders op deze site teruglezen.

Speech

Artur nam de aanwezigen in zijn speech mee in een zeer korte terugblik op het afgelopen jaar. Eigenlijk keek hij helemaal niet terug. Want gedane zaken nemen immers geen keer en regeren is vooruitzien! Op enigszins ludieke wijze durfde Artur het aan om een aantal voorspellingen te doen over wat ons in 2023 te wachten staat. Van vele afgelastingen in januari en februari tot de komst van een kunstgrasveld omdat we die afgelastingen niet meer kunnen verkopen aan de leden die hun duurbetaalde contributie te vaak in de regen weg zien vloeien. Van de succesvolle nieuwjaarsreceptie waarmee we 2023 starten tot de steeds verder stijgende energiekosten waardoor we het financieel heel moeilijk zullen krijgen. En van een spectaculaire inhaalrace op “die van hierneffe” waardoor we nog een beslissingswedstrijd moeten spelen en kampioen worden, tot bijzondere samenwerkingsvormen met andere verenigingen. Een aantal van deze voorspellingen zal nooit werkelijkheid worden. Met een aantal anderen zullen we werkelijk te maken krijgen en brengen ons bijzondere uitdagingen waar we mee te kampen krijgen. Over weer anderen gaan we echt wel serieus nadenken. En wat er dan onder de streep allemaal werkelijk in het vat zit, dat zal de toekomst uitwijzen. Het was in elk geval een prikkelende speech die voldoende stof tot nadenken geeft.

Een ander belangrijk onderwerp dat Artur in zijn speech noemde was het geweldige werk dat de mannen van de kantinecommissie samen met een aantal leden en oud-leden in de winterstop hebben verricht in het pimpen van de kantine. In een week of 4 tijd heeft de kantine een geweldige opknapbeurt gekregen, waarvan het resultaat op de nieuwjaarsreceptie te zien was. Een groot applaus viel dan ook aan die werkgroep ten deel.

Jubilarissen

Voor dit jaar stonden er maar liefst 15 jubilarissen op het programma. Waarvan elf 25-jarigen, twee 40-jarigen en nog eens twee 70-jarigen. Van deze 15 hadden zich er 4 afgemeld. Twee anderen waren afwezig zonder afmelding. Die vonden dat achteraf echter erg jammer, maar hebben de uitnodiging helaas gemist. Om te zorgen dat dit niet weer gebeurt, gaan we in het vervolg voortaan zorgen dat we van alle jubilarissen weten of ze wel of niet zullen komen. De overgebleven 9 jubilarissen werden één voor één door Jürgen van Veldhoven naar voren gehaald. In vogelvlucht werd hun voetbal- en/of vrijwilligers-carrière bij de club doorlopen. Waarbij de nodige grappen, grollen en eigenaardigheden voorbij kwamen. Het belangrijkste echter was het bedanken van de jubilarissen voor het al zo lang lid zijn van de club en voor het vrijwilligerswerk wat ze indien van toepassing doen of gedaan hebben. Met een mooie bos bloemen en een handdruk van secretaris Jorg Heesters werd elk praatje besloten, waarna de jubilaris met een gemeend applaus van de aanwezigen naar zijn plaats kon terugkeren. De (aanwezige) jubilarissen van dit jaar:

Boven vlnr: Dennis van der Heijden (25 jaar), Ad van Limpt (70 jaar), Niels Hendrikx (25 jaar), Johan Broens (25 jaar)
Onder vlnr: Jos van der Heijden (25 jaar), Mario Faasen (40 jaar), Broer Sanders (70 jaar), Jack van Limpt (25 jaar), Stijn Graat (25 jaar)

Afwezig: Koen Peijs (40 jaar), Jorran Dickens (25 jaar), Gijs Kennis (25 jaar)
Paul Huijbregts (25 jaar), Peter Kox (25 jaar), Jan Lavrijsen (25 jaar

De mooie bos bloemen is bij de niet aanwezige jubilarissen thuisbezorgd.

Loterij

Na het jubilarissengeweld werd tot slot van de “verplichte nummers” ook nog de top 10 van de prijzen getrokken van de nieuwjaarsloterij. De uitslag hiervan leest u in een ander artikel op deze site. Voor de 8e keer werd deze loterij georganiseerd. Alle actieve leden ontvangen hierbij een boekje met 40 lootjes. Die kunnen ze verkopen aan vrienden, familie, collega’s, in de straat of buurt of op welke wijze dan ook, om zo 20 euro van de contributie terug te verdienen. Of ze kunnen ze zelf houden om kans te maken op één van de vele prijzen. Albert Dirkx is hier weer de grote man geweest die de sponsoren is afgegaan voor alle prijzen. Én voor het aan de man brengen van (dit keer) 28 extra boekjes.

Na de trekking van de prijzen werd de receptie nog tot in de late uurtjes voortgezet. Los van het wat tegenvallend aantal bezoekers was het alles bij elkaar dan ook weer een bijzonder geslaagd evenement. Volgend jaar hopen we wel ook van nog meer teams een vertegenwoordiging te mogen verwelkomen.

Tot slot wensen we iedereen een voorspoedig 2023 toe met veel (voetbal)plezier, geluk en vooral een goede gezondheid!

Bestuur Reusel Sport/CoTrans

Ander nieuws