Contactgegevens Bestuur Reusel Sport

Voorzitter
Jos van den Borne
voorzitter@reuselsport.nl
Telefoon : 06-537 40 186

 • Aanspreekpartner leden / gemeente / Stibex
 • Contactpersonen collega verenigingen / supportersclub
 • Sponsoring

Secretaris
Jorg Heesters
secretaris@reuselsport.nl
Telefoon: 06-274 97 837

 • Ledenadministratie senioren & jeugd
 • Contactpersoon KNVB voor senioren
 • Administratief beheer
 • Evenementen- en activiteitencommissie

Penningmeester
Artur Kox
penningmeester@reuselsport.nl
Telefoon: 06-360 52 197

 • Financiële administratie vereniging en kantine
 • Vice-voorzitter
 • Voorzitter kantine-commissie
 • Sponsoring
 • Evenementen- en activiteitencommissie

Bestuurslid
Jürgen van Veldhoven
jurgenvanveldhoven@reuselsport.nl
Telefoon: 06-189 42 527

 • Contactpersoon KNVB voor jeugd
 • Automatisering / Sportlink / Apps / Club.TV / Website

Bestuurslid
Stan van Gestel
stanvangestel@hotmail.com
Telefoon: 06-534 99 857

 • Jeugdzaken