Reusel Sport/CoTrans

Contactgegevens Bestuur Reusel Sport

Voorzitter
Jos van den Borne
voorzitter@reuselsport.nl
Telefoon : 06-537 40 186

  • Aanspreekpartner leden / gemeente / Stibex
  • Contactpersonen collega verenigingen / supportersclub
  • Sponsoring

Secretaris
Jorg Heesters
secretaris@reuselsport.nl
Telefoon: 06-274 97 837

  • Ledenadministratie senioren & jeugd
  • Contactpersoon KNVB voor senioren
  • Administratief beheer
  • Evenementen- en activiteitencommissie

Penningmeester
Artur Kox
penningmeester@reuselsport.nl
Telefoon: 06-360 52 197

  • Financiële administratie vereniging en kantine
  • Vice-voorzitter
  • Voorzitter kantine-commissie
  • Sponsoring
  • Evenementen- en activiteitencommissie

Bestuurslid
Jürgen van Veldhoven
jurgenvanveldhoven@reuselsport.nl
Telefoon: 06-189 42 527

  • Contactpersoon KNVB voor jeugd
  • Automatisering / Sportlink / Apps / Club.TV / Website

Bestuurslid
Stan van Gestel
stanvangestel@hotmail.com
Telefoon: 06-534 99 857

  • Jeugdzaken