Aangescherpte Coronamaatregelen in de maak

Als gevolg van de nieuw afgekondigde Corona-maatregelen zijn er ook bij Reusel Sport/CoTrans nieuwe en verder aangescherpte maatregelen in de maak. Het oorspronkelijk plan, het tonen van een Corona Toegangsbewijs (CTB) door sporters en publiek van 18 jaar en ouder voor de buitensport, was praktisch gezien nagenoeg onuitvoerbaar. Dat plan is ingetrokken. Dat geeft wel wat lucht, maar de overgebleven nieuwe regels betekenen nog steeds dat we extra maatregelen moeten nemen.


Vanaf 6 november 2021 geldt het volgende:

Voor de buitensport geldt dat voor alle binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras een CTB getoond moet worden. Er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt echter niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnen locaties wel een CTB tonen

Wij kregen het praktisch nog niet voor elkaar om voor dit weekend al invulling te kunnen geven aan deze maatregelen. Maar zijn daar wel mee aan het werk.

Reusel Sport blijft op het standpunt zo goed en volledig mogelijk te voldoen aan de geldende regels. Wij blijven rekenen op ieders begrip en gaan er van uit dat ook u zich aan de regels zult houden.

Bestuur Reusel Sport/CoTrans

Ander nieuws