Image not available

Website Cotrans

Cotrans

www.cotrans.nl

Image not available

Website Basemans Schoenen

Basemans Schoenen

www.basemans-schoenen.nl

Image not available

Website Only for Men

Only for Men

www.onlyformen.nl

Image not available

Website The Bakery

The Bakery

www.thebakerystore.nl

Image not available

Website Casino Admiral

Casino Admiral

www.casinoadmiral.nl

Image not available

Facebook Hendrikx schoonmaakbedrijf

Hendrikx schoonmaakbedrijf

Facebook Hendrikx schoonmaakbedrijf

Image not available

Website Ben Straatman

Ben straatman

www.benstraatman.nl

Image not available

Website Autorijschool de Toekomst

Autorijschool de Toekomst

www.autorijschooldetoekomst.info

Image not available

Website Hotel 't Centrum

Hotel 't Centrum

www.hotelhetcentrumreusel.nl

Image not available

Website Bouwcombinatie Reusel

Bouwcombinatie Reusel

www.bouwcombinatiereusel.nl

Image not available

Website Rijschool Reniers

Rijschool Reniers

www.rijschoolreniers.nl

Image not available

Website Schoonmaakbedrijf Lavri

Image not available

Website Landal Het Vennenbos

Landal Het Vennenbos

www.landal.nl/parken/het-vennenbos

Image not available

Website Hermans Assurantien

Hermans Assurantiën

www.hermansassurantien.nl

Image not available

Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 7 oktober 2019

Notulen Algemene Leden Vergadering  d.d. 7 oktober 2019

Totaal 48 leden en 4 bestuursleden aanwezig.

16 mensen hebben zich afgemeld.

Bestuursleden :

Voorzitter :                                                  Jos van den Borne         

Vicevoorzitter/Penningmeester :                    Artur Kox

Secretaris :                                                 Jorg Heesters

Bestuurslid jeugdzaken :                             Jürgen van Veldhoven [afwezig op ALV]

Bestuurslid jeugdzaken :                             Stan van Gestel

Opening   

Jos van den Borne opent de vergadering en bedankt alle aanwezige voor hun komst.  Jos doet mededeling betreft zijn aanwezigheid bij de wedstrijden van Reusel Sport 1 en geeft aan zijn aandacht meer te willen verdelen, bij o.a. de jeugd, lagere senioren en dames team. Ook is het vanwege zijn werk niet altijd mogelijk om aanwezig te zijn.  We proberen als bestuursleden zo veel mogelijk op het sportpark en kantine te zijn maar is helaas niet altijd mogelijk.

Mededelingen / Ingekomen stukken

Vraag Albert Dirkx : waarom er geen ereleden meer worden benoemd ?

Antwoord Jos van den Borne : De reden hiervan is dat het altijd lastig te bepalen is wie daarvoor in aanmerking komt. Bij eventuele benoemingen krijg je dan ook weer discussie waarom iemand wel of niet wordt benoemd. In plaats daarvan hebben we besloten om aan het eind van het jaar een aantal mensen speciaal in het zonnetje te zetten die iets voor de club hebben betekend.

Jaarverslag  2018 - 2019

Jorg doet verslag over afgelopen jaar :

Waarin o.a. het ledenaantal en diverse huldigingen worden vermeld.

Per 1 oktober 2019 telt onze vereniging 741 leden en dit zijn er 4 meer dan vorig seizoen. Tevens zijn er nog mini’s actief welke hierin nog niet zijn meegenomen.

De opbouw van ons ledenbestand is als volgt:

Jeugdleden 300 (8 meer)

Actieve senioren leden 188 (5 minder)

Vrijwilligers en rustende leden : 253.

We hebben momenteel 29 jeugdteams, 11 heren en 1 dames team. De dames hebben sinds dit seizoen een samenwerkingsovereenkomst met HMVV.

Notulen ALV 2018 zijn opvraagbaar.

Vorig jaar waren er 55 personen en 5 bestuursleden aanwezig op de jaarvergadering. Dit was toen 11,5 % van de gerechtigde leden (479 =>16 jaar).

16 personen hebben zich afgemeld voor deze ALV.

Afgelopen jaar zijn bij de senioren RSP5 en Dames 1 kampioen geworden. 

Bij de jeugd waren dat JO17-1 en MO15-1.

Geen bekerfinales gehaald.

Ons vaandelteam heeft het geschopt tot de laatste 32 en werd uitgeschakeld door hoofdklasser GVV Unitas uit Gorinchem.

Gehuldigd tijdens nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2019

25-jaar lid van onze vereniging : Ton Dirkx, Ruud Huijbregts, Mark Faes, Ruud Vrijsen, Theo Mentrop, Ron Lauwers, Jan Lavrijsen, John Fiers, Dirk Michiels, Dave Hermans, Paul Lavrijsen

40-jaar lid van onze vereniging : Harold Pijs, Anton van Limpt

50-jaar lid van onze vereniging : Jac Willemen, Cor Dirkx

60-jaar lid van onze vereniging : Leo Bressers, Jan Jansen

70-jaar lid van onze vereniging : Toon Kokx

De jubilarissen van het komende seizoen zijn:

25-jaar lid van onze vereniging : Nick van de Wal, Frank van Gompel, Twan Lavrijsen, Peter Lavrijsen, Thomas Hermans, Bas van der Heijden, Bart Dirkx, Frank Senders, Tim Masseurs, Marco Jansen, Rick Louwers, Mark Oostenbrink, Lout Huijbregts, Koen Hermans

40-jaar lid van onze vereniging : Stefan Bogaars,

50-jaar lid van onze vereniging : Dirk Sterrenburg, Harry van Limpt, Johan Lauwers, Hans Vosters, Peter van Limpt, Herman Bel, Jos van Keulen

60-jaar lid van onze vereniging : Peter Bel, Jos Kokx

70-jaar lid van onze vereniging : Ton Peeters, Harry Bel

Tijdens het jaarlijkse vrijwilligersfeest zijn onze jeugdkeepers uitgeroepen tot vrijwilligers van het jaar.

Ook voor dit seizoen willen we weer een aantal personen in het zonnetje zetten.

Jullie input hierbij is hierbij uiteraard weer van harte welkom.

Waarbij Jorg het woord geeft aan Artur voor het Verslag kascommissie en aanstelling nieuwe kascommissie

Verslag kascommissie

Uitgevoerd en goedgekeurd door Frank van Gompel en Tim Borgmans.

Financieel Jaarverslag / Begroting seizoen 2018-2019

Artur licht de resultatenrekening en balans toe.

Contributie

Ook voor komend seizoen zal de contributie niet worden verhoogd. Ook het setje loten ter waarde van € 20,- blijft behouden. Door deze loten te verkopen kan men € 20,-- van het contributiebedrag terugverdienen. Het overzicht van de contributiebedragen is terug te vinden op onze website.

Bestuursverkiezing

Aftreden en herkiesbaar :

  • Jos van den Borne
  • Jorg Heesters
  • Stan van Gestel
  • Jürgen van Veldhoven

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld waardoor bovengenoemde bestuursleden automatisch zijn herkozen voor een periode van 3 jaar.

Rondvraag

Ton van Herk vraagt waarom de sinterklaas viering voor senioren pas een week na 5 december heeft plaatsgevonden. Corne de Laat geeft hierop reactie dat dit te maken had met andere geplande activiteiten.
Toon Kokx geeft aan het niet eens te zijn met de afschaffing van entree bij thuiswedstrijden 1e.  Zeker nu we weer bij Bladella zijn ingedeeld waar wij wel entree moeten betalen. Jos geeft aan dat deze beslissing is genomen voordat bekend was dat Bladella weer in de 3e klasse zou komen. De meeste  teams in deze 3e klasse hebben tijdens bijeenkomst aangegeven geen entree meer te vragen waaronder ook Bladella. Maar zijn daar later op teruggekomen. De reden van afschaffing van entree is de geringe opbrengst in de afgelopen jaren. Wij denken als bestuur dit te kunnen compenseren met extra lotenverkoop. Uiteraard zullen we dit evalueren en mocht dit niet zo blijken dan kunnen we nog altijd overwegen om de entree weer in te voeren.

Harrie van Limpt stelt de vraagt of de aanschaf van zonnepanelen interessant zou zijn voor onze vereniging. Jos geeft aan dat me momenteel bezig zijn met de aanschaf van ledverlichting in de lichtmasten. Jos Heesters is onlangs met een bedrijf rond geweest op het sportpark.  We zitten nu te wachten op de offerte. Dit zal verder moeten worden uitgewerkt met de gemeente en Stibex. Ook zullen we dit verder trekken richting de andere sportpark gebruikers mocht dit concreet worden. Zonnepanelen hebben op het moment dus nog geen prioriteit maar is zeker iets om in de toekomst te bekijken.

Jan Jansen vraagt waarom tijdens de ledenvergadering van de supportersvereniging geen bedankje is gekomen vanuit het Reusel Sport bestuur voor de aftredende leden. Jos van den Borne geeft aan dat hij op deze vergadering aanwezig was maar daar toen niet bij stil heeft gestaan en bied daarvoor zijn excuses aan.

Jos sluit de vergadering en bied alle aanwezigen een drankje aan namens de club.

SBC 1

bal-3

Reusel Sport / CoTrans 1

Zondag 1-3-2020 | 14.30 uur Sportpark Schuttersheide

stand-rsp1b

rens de kruijf jo11 2
Pupil van de Week
Pupil van de week

De pupil v/d week is Rens de Kruijf. Rens voetbalt in Reusel Sport JO11-2.

Lees meer over deze kanjer
The P12 key has not been found at the location specified.
The P12 key has not been found at the location specified.
a-erima-site.jpga-nivo-site.jpgad-kokx.jpgb18nix.jpgforza-2017.jpgheuveling2019a.jpghollandershoeve.jpghuijbregts-infra.jpgjan-loonen.jpgla-gare.jpglangevorenklein2019.jpgmarts.jpgmooi-groen-1.jpgpenr-2017.jpgpiet-huijbrgts.jpgsilence2019.jpgvd-hout.jpgverhagen-2017.jpgwinkeliersver2019a.jpg
Ondanks de storm maakte Reusel Sport/CoTrans en koploper Unitas’59 er een leuke, spannende middag van, met vlagen van goed voetbal. Voor de pauze was de thuisploeg de bovenliggende ploeg. De thuisploeg kreeg kansen om de wedstrijd voor de pauze te beslissen...
Donderdagavond 20 februari feest in de kantine! De best verklede teams/groepen maken kans op schitterende prijzen.
Na twee zondagen gebrek aan competitievoetbal, (afgelast tegen Bladella thuis en uit S.B.C.) krijgt Reusel Sport/CoTrans zondag koploper Unitas’59 op bezoek. Voor aanvang van het seizoen al benoemt als een van de kampioenskandidaten. Toch behaalde Reusel...
Afgelopen zondag werd de kempische derby tussen Reusel Sport/CoTrans en Bladella afgelast. Voor komende zondag staat weer een moeilijke uitwedstrijd tegen S.B.C. uit Son en Breugel op het programma. Ook moet er nog iets worden goed gemaakt, de thuiswedstrijd werd door twee...
Thumbnail Toppers in het amateurvoetbal zijn er voldoende, met name eind vorige eeuw en begin deze eeuw, toen het amateurvoetbal meer centraal stond dan in de huidige tijd. Met de nieuwe ontwikkelingen is er voor de huidige amateurvoetballer meer dan alleen voetbal. Vaak...
Op het moment van dit schrijven is het verschil tussen Bladella en Reusel Sport/CoTrans op de ranglijst vijf punten in het voordeel van Bladella. Een belangrijke reden hiervoor was het aantal blessures in het begin van het seizoen. De laatste vijf á zes...